Vytištěno dne 22.10. 2017 v aplikaci LemonTree-Metadata.

ZSOP_zona_havar_plan_p

Územně analytické podklady | 27. 04. 2011 |

Základní atributy

Identifikátor metadatového záznamu:6294c260ecec4a34a81b99fa85750f7ad6b05cf4
Plan4All:off
Aplikační skupina:Územně analytické podklady
Jazyk:Czech
Předmět metadat:datová sada

Odpovědná organizace

Název organizace:Help forest s.r.o.
Typ kontaktu:autor
Kontakt
Kontaktní adresa

Datová sada

Abstrakt:Ostatní jevy grafických příloh ÚP - problémové jevy a urbanistická koncepce-Zvláštní a specifická ochranná pásma-ZSOP_zona_havar_plan_p(ZSOP_zona_havar_plan_p.shp)
Thesaurus
Název:ZSOP_zona_havar_plan_p
Datum
Datum:9.7.2008
Typ data:vytvoření
Odpovědná organizace
Název organizace:Krajský úřad - Olomoucký kraj
Typ kontaktu:zpracovatel
Kontakt
Kontaktní adresa
Klíčová slova
Klíčové slovo:Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení
Právní omezení použití
Ostatní omezení:
Způsob omezení:Omezeno
Prostorové rozlišení
Poměrové zmenšení
Poměr zmenšení:1
Jazyk
Czech
Prostorový rozsah
Geografické ohraničení
Zeměpisná délka(západ):17.006397
Zeměpisná délka(východ):17.698035
Zeměpisná šířka (jih):49.436652
Zeměpisná šířka(sever):49.770088
Tematické zařazení
katastr nemovitostí

Informace o distribuci

Formát distribuce
Název:SHP
Verze:S-JTSK

Kvalita dat. obsahu

Kvalita dat
Předmět metadat:datová sada
Datová konzistence
Výsledek shodnosti
Vysvětlení:Data předaná od KÚOK byla ořezána dle ORP.
Test prokázal shodu:off
Thesaurus
Název:xxx
Datum
Datum:10.6.2008
Typ data:vytvoření
Původ dat
Popis původu dat:Metadata převzata od KÚOK.