Vytištěno dne 22.10. 2017 v aplikaci LemonTree-Metadata.

UP_Olomouc_koncept

Plan4all | 15. 06. 2011 |

Základní atributy

Identifikátor metadatového záznamu:094f76bedff2c3416c24e3500447ad627e619a4c
Plan4All:on
Aplikační skupina:Plan4all
Jazyk:English
Předmět metadat:datová sada
Identifikátor nadřazeného:

Odpovědná organizace

Název organizace:Statutarni mesto Olomouc
Jméno a příjmení:
Typ kontaktu:kontaktní místo
Kontakt
Kontaktní adresa
Adresa:
Město:
PSČ:
Stát:
Online zdroj
Cesta ke zdroji:http://www.olomouc.eu

Datová sada

Abstrakt:Land use areas according to Olomouc plan draft
Důvod:
Stav dat:dokončeno
Ilustrační obrázky:
Thesaurus
Název:UP_Olomouc_koncept
Datum
Datum:1.6.2011
Typ data:zveřejnění
Odpovědná organizace
Název organizace:Knesl a Kynčl, s.r.o.
Jméno a příjmení:
Typ kontaktu:tvůrce
Kontakt
Kontaktní adresa
Adresa:
Město:
PSČ:
Stát:
Název organizace:Statutární město Olomouc
Jméno a příjmení:
Typ kontaktu:vlastník
Kontakt
Kontaktní adresa
Adresa:
Město:
PSČ:
Stát:
Online zdroj
Cesta ke zdroji:http://www.olomouc.eu
Klíčová slova
Klíčové slovo:Využití území
Thesaurus
Název:GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Datum
Datum:1.6.2008
Typ data:revize
Právní omezení použití
Omezení použití:
Ostatní omezení:
Způsob omezení:Omezeno
Omezení dostupnosti
jiné restrikce
Prostorové rozlišení
Poměrové zmenšení
Poměr zmenšení:10000
Jazyk
English
Prostorový rozsah
Popis prostorového rozsahu:
Geografické ohraničení
Zeměpisná délka(západ):16.645
Zeměpisná délka(východ):17.764
Zeměpisná šířka (jih):49.36
Zeměpisná šířka(sever):49.845
Časové období
Časová platnost
Začátek:1.6.2010 0:00:00
Konec:31.8.2010 0:00:00
Tematické zařazení
katastr nemovitostí
Druh geograf. objektů
vektor
Znaková sada
utf8

Informace o distribuci

Formát distribuce
Název:SHP
Verze:1

Kvalita dat. obsahu

Kvalita dat
Předmět metadat:datová sada
Datová konzistence
Výsledek shodnosti
Vysvětlení:100
Test prokázal shodu:on
Thesaurus
Název:můj thesaurus
Datum
Datum:1.6.2011
Typ data:vytvoření
Původ dat
Popis původu dat:Dataset created from source CAD files of plandraft and recclasified to Plan4all Land Use data model.

Konceptuální schéma datasetu

Jazyk schématu:UML
Jazyk popisu použití:OCL
Schéma v ASCII podobě:
Schéma v podobě obrázku:
Schéma v podobě vývojového souboru (zdrojového kódu):
Formát vývojového souboru:
Thesaurus
Název:Moje schéma
Datum
Datum:1.6.2011
Typ data:vytvoření

Referenční systém

ID ref. systému
Identifikátor:2065
Jmenný prostor:urn:ogc:def:crs:EPSG

Informace o údržbě

Interval aktualizace
dle potřeby

Prostorová reprezentace

Geometrické objekty
Geometrický typ:complex

Znaková sada

utf8